• Височина 7 см
  • Диаметър 17 см
  • 2 вида
  • Диаметър 30 см
  • Височина 21 см