• Височина 150 см
  • Диаметър 50 см
  • Височина 150 см
  • Диаметър 34 см