ОУ безплатна доставка

Общи условия (ОУ) на промоционалната кампания БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 1000лв за цяла България

1. Организатор на промоционалната кампания:

Организатор на промоционалната кампания е МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Околовръстен път 267, регистрирано по ЕИК 131258042 с МОЛ Светослав Радушев.

2. Място на провеждане:

Промоционалната кампания се организира и провежда в рамките на цяла България и е валидна за периода 01.12.2018 - 31.12.2018г. Промоцията важи за поръчка на мебели, които са налични на склад на обща стойност над 1000 лв с ДДС, направена в промоционалния период на място в магазин СОМО или през онлайн магазина www.como.bg

3. Условия на промоцията:

3.1. Промоционалната кампания  се спазва при настоящите общи условия.

3.2. Право на участие имат всички клиенти на МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД - CОМО, които за гореспоменатия период са сключили договор за покупка на мебели, които са налични на склад и тяхната обща стойност е над 1000 лв с ДДС

3.3. Безплатната доставка е валидна за всички градове и области в България.

3.4. Стойността на промоцията (в случай, че има такава) не се изплаща в брой.

3.5. Промоцията не е валидна за градинско обзавеждане,аксесоари и специални поръчки.

3.6. Безплатната доставка не важи за артикули, които са с намалена или промоционална цена. Не важи за поръчки, направени извън посочения период.

3.7. Безплатната доставка е валидна за всички начини на заплащане на поръчката.

3.8. Доставката на направената поръчка трябва да се извърши в максимален срок от 14 календарни дни от датата на покупка. Доставката се извършва до адрес, посочен от клиента или офис на куриерска фирма, с която КОМО работи, като до адрес на клиента се има предвид входна врата на блок/къща или най-близкото място за разтоварване. В промоцията не са включени допълнителни услуги (например качване/монтаж).

3.8. Участниците в промоцията отговарят за правилното посочване на данни, свързани с доставката: адрес, име, тел. номер. В случай, че не потвърдят поръчката си и желанието си да се възползват от безплатна доставка, артикулите ще бъдат освободени от резервация за други продажби.

4. Участието в промоционалната кампания е обвързано с покупка на налични на склад мебели на стойност над 1000 лв с ДДС с изключение на  градинско обзавеждане, аксесоари и стоки в реклама.

5. Период и провеждане на промоцията:

Промоцията се провежда за периода 01.12.2018 - 31.12.2018г.

6. Право на участие:

В промоцията имат право да участват само лица навършили 18г.

От промоционалната кампания не могат да се възползват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства. В Промоцията нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

7. Организаторът си запазва правото да променя или допълва общите условия на тази промоция по своя преценка, като промените им влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.como.bg

8. Други:

Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на info@como.bg или на тел. 00359 2 976 70 70. На указания мейл адрес могат да се изпращат и жалби и сигнали, като анонимни такива няма да бъдат разглеждани от Организатора.

В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.