Български
0

Добавен продукт (и)

Няма избрани продукти в количката.
0
Няма избрани продукти за сравнение.
  1. Начало
  2. Общи условия на промоцията „Мили съседи!“

Общи условия на промоцията „Мили съседи!“

1. Организатор на Промоцията: Организатор на Промоцията е МЕБЕЛИ ЛУДВИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, бул. Околовръстен път 267, регистрирано по ЕИК 131258042, с МОЛ Светослав Радушев.

2. Място на провеждане и период на промоцията:

Промоцията се провежда на територията на град София и е валидна за периода 05.07.2019 –31.08.2019 включително. Важи за всички продукти, които се предлагат в хипермаркет COMO и на www.como.bg, без вече намалена стока и последни бройки. Писмата-покани се разпространяват безадресно.

3. Условия на промоцията:

3.1. Право на участие имат всички лица над 18г. възраст, които са получили писмо-покана, представили са го пред продавач-консултант или са въвели промоционалния код при онлайн заявки и в упоменатия период са направили поръчка и са заплатили за стоки от асортимента на Мебели Лудвиг България ЕООД.

3.2.  Промоцията не важи за направени поръчки извън посочения период.

3.3. Стойността на отстъпката не се изплаща в брой.

3.4. Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора

3.5. Притежателите на СОМО PLUS карта могат да се възползват от техните допълнителни преференции на място в магазина

3.6. Промоцията не е валидна за допълнителни услуги като доставка, качване, монтаж и други.

3.7. Участниците в Промоцията отговарят за правилното посочване на данни, свързани с доставката: адрес, име, тел. номер.

3.8. Отстъпката важи за всички складови бройки и такива, които са по специална поръчка, направена в промоционалния период

3.9. Всеки промоционален код може да се използва само веднъж

4. Други

4.1. Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламни материали и/или на посочения в т.2 сайт.

4.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в настоящите Общи Условия на Промоцията в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

4.3. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България

4.4. Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на info@como.bg, на адрес COMO Младост IV бул. Околовръстен път 267 или чрез обаждане на тел. 00359 2 976 70 70. Анонимни жалби и сигнали няма да бъдат разглеждани от Организатора.

4.5. В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите.

Общите условия на Промоцията влизат в сила от 27.06.2019г.